Accueil | Créer un blog |

*

<<< H?i mùa thu sao lá v?n r?i, h?i tr?i xanh sao mây v?n bay, h?i tình yêu cho ta bi?t yêu, xin hãy tr? l?i cho tôi ! (Robert S?) >>>

      Cool Nàng Là Ai ?            ♣ Graphic Design:  Robert Sĩ                       ♥ Webmaster: robertsi007@yahoo.com    'xem' Thơ Mường LuổngRechercher

Compteur

Depuis le 22-10-2008 :
199777 visiteurs
Depuis le début du mois :
2328 visiteurs
Billets :
45 billets

Tình Ca Lãng Mạn Robert Sĩ | 22 avril 2009

♣ Thu Bùi Ngùi.mp3 ♥ Sáng tác: Robert Sĩ
♣ Hững Hờ.mp3 ♥ Sáng tác: Robert Sĩ
♣ Paris Chiều Kỷ Niệm.mp3 ♥ Sáng tác: Robert Sĩ
♣ Nàng Là Ai.mp3 ♥ Sáng tác: Robert Sĩ

♣ Nàng Là Ai ? * Karaoke

  

Publié par XomViet à 19:10:23 dans ♣ Nhạc playback... | Commentaires (2) |

1|